Rekod Rawak Rants

Peraturan #1. Ambil tiada nama. Simpan awak punya rants generik.
Peraturan #2. Jangan lupa peraturan 1. Rant~Tidur~Ulang.